До 10 април 2019 г. на Руския център в Столичната библиотека е 
предоставен електронен достъп до 130 000 книги от базата данни на 
руската електронно-библиотечна система IPRS BOOKS, която включва научна, 
образователна и художествена литература; учебници, справочници и 
енциклопедии по 55 тематични направления. Изчерпателно са представени 
сферите на културата и изкуството, на руския език, историята и 
обществените науки. Платформата предлага и обширна медиатека с 
мултимедийна информация (аудио- и видеоматериали).
С читателска карта за Библиотеката можете да ползвате изброените 
електронни източници единствено в Руския център (от понеделник до петък: 
9.30-13 ч. и 13.30-18.30 ч.).

21 февруари

Международен ден на родния език 

Усвояването на чужд език — това е начин да опознаеш други светове...“.Всеки език е извор на знания за миналото, настоящето и бъдещето.

rucen

На 14 февруари 2019 г. учениците от 4 „а“ и 4 „б“ класове на 48 Основно училище „Йосиф Ковачев“ с класни ръководители г-жа Весела Михайлова и Мария Ценова бяха поредните участници в творческите срещи по темата „Памет за героите“ в Руския център на Столична библиотека, посветена на Националния празник 3 март. Кой е император Александър II, как генерал Гурко щурмува Стара планина, колко руски войници и офицери остават на вечен пост на връх Баба и много други факти за трудния път, през който са минали руските войни и български доброволци за Освобождението на София, научиха четвъртокласниците. Задачата за създаване на картичка с паметниците на свободата те приеха от сърце.

До нови срещи!

IMG ru1 rus4k

На 13 февруари 2019 г. в Руския център гостуваха ученици от 9 д клас на 
9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ с класен ръководител 
г-жа Мариана Бакърджиева. Те се запознаха с подробна презентация за 
събитията и героите от Освобождението на София - нощта, в която тримата 
дипломати Вито Позитано - Италия, Луи дьо Марикур – Франция, Йозеф 
Валхард – Австро-Унгария спасяват София от пожар. Учениците узнаха 
неизвестни факти за тази страница от нашата история като издигането на Каменния кръст - първия паметен знак в чест на загиналите за освобождението на София руски войни.

Техните творчески задачи ще бъдат обогатявани с допълнителни идеи, които включват писмени и визуални форми. По този начин ще честват 3 март – Националния празник 
във Френската гимназия.
Срещите в Руския център с ученици от софийските училища продължават, 
темата за Освобождението на София е необятна!

frgimn

frgim

frg

Поредицата от срещи по темата „Памет за героите“ в Руския център се 
посвещава на Националния празник 3 март. На 12 февруари 2019 г., 
учениците от 4 в клас на 48 Основно училище „Йосиф Ковачев“ с начален учител г-жа Златка Петрова бяха първите участници в творческите срещи. 
Презентацията беше приета с голям интерес и искрена любознателност от малките участници. Те получиха идеи за творчески дейности, чрез които да отбележат в училище Националния празник 3 март.

12 2 19 4в 48 ОУ
4в 48 4 в 48 ОУ